Musikindustrins historia

Musikindustrin består av företag och privatpersoner som tjänar pengar genom att antingen hjälpa till att skapa nya låtar, eller vara den som skapar de nya låtarna. Musikindustrin består av en stor mängd olika personer, organisationer och företag i alla möjliga format som har med musik att göra. Exempel på de som ingår i musikindustrin, förutom musikerna själva, är skivbolag, talangjägare, managers, musikfestivaler, medier och bokningsbolag. Det finns med andra ord en bit av musikindustrin överallt, speciellt då även återförsäljare av musiken ingår i termen.

Historia

Innan tryckpressen fanns så var det enda sättet att kopiera noter att skriva dem för hand, ett mycket tidskrävande tillvägagångsätt. Maskintryckta noter utvecklades under renässansen i mitten av 1400-talet. När man nu hade tillgång till att trycka noter istället för att skriva de för hand så ledde detta till att musikaliska stilar kunde spridas till andra städer och länder både enklare och snabbare. Innan detta så var en kompositörs musik i princip endast känd bara i närområdet där kompositören verkade. Stilar började blandas och när musik spreds över gränser så skapades nya genrer och musikaliska stilar. Detta var absolut en av musikindustrins mest revolutionerade och utvecklande tid genom historien. Under tidigt 1500-tal kom Ottaviano Petrucci att spela en stor roll. Han var nämligen en pionjär inom den då moderna musikutskriften och lyckades säkra ett monopol på tryckt musik i Venedig som varade i tjugo år. Då Venedig var ett mycket viktigt musikcentrum under denna tid så kom Petrucci att bli ett välkänt namn. Hans tryckeri använde en tidskrävande och dyr tryckteknik som gjorde att resultaten var renare och lättare att läsa än det som producerades av andra tryckerier.

1700-talet och framåt

Under andra delen av 1700-talet började kompositörer leta efter fler sätt att få ut sin musik till allmänheten på ett mer effektivt sätt och försöka få musiken att spridas mer. Konserter var ett sätt att göra det och att sälja sina verk var en annan. På 1800-talet dominerades musikindustrin av musik skrivet på flera ark sammansatt till något som i det närmaste liknade en tunn bok. Då det inte fanns några inspelningstekniker ännu så var det vanligaste sättet för den intresserade att höra nya symfonier och operor att köpa noterna för att sedan spela dem. Noterna var ofta arrangerade för piano eller för en liten musikgrupp. Efter man hade köpt noterna spelade man upp den på piano eller med hjälp av vänner hemma, och på så sätt fick man äntligen höra musiken. När 1800-talet var slut så fanns det både musikförlag och låtskrivare som var stora inom branschen. 1800-talet hade förändrat musikindustrin på det sätt att fler människor kunnat utbilda sig till följd av bättre ekonomiska förutsättningar. Detta ledde till teknisk utveckling och fler instrument kunde byggas och särskilt pianobyggandet satte fart. Musiken hade också genom naturlig utveckling blivit alltmer svårspelad. Detta bidrog till nya roller inom musiken, bland annat utvecklades dirigentrollen som behövdes då en mer disciplinerad ledning krävdes för de svårspelade styckena. Detta var bara början på en alltmer avancerad musikindustri, och det som skulle följa, men exempelvis inspelningsteknik, kom att förändra musikindustrin för alltid.