Inspelningstekniken gör entré

Musikindustrin förändras ständigt, vilket den alltid har gjort. Ett flertal viktiga uppfinningar har tillkommit under musikens historia som kommit att förändra musikhistorien för alltid. När inspelningstekniken kom i slutet av 1800-talet blev det en av dessa saker som kom att lämna ett bestående avtryck i historian.

Fonografen var startskottet

Fonografen lanserades 1877 och uppfanns av Thomas Edison samma år. Här var plötsligt den första maskin som kunde spela in och återge ljud, något man inte kunnat göra innan. Ljudvågorna överfördes via ett membran till ett litet metallstift som vibrerade i takt med dessa ljudvågor. Ljudvågorna förstärktes genom en tratt som man pratade eller spelade i. Det inspelade ljudet var inte särskilt bra, men tekniken utvecklades. Fonografen såldes kommersiellt mellan åren 1890 – 1925. Tio år efter fonografen hade uppfunnits var det dags att ta nästa steg framåt, vilket skedde när grammofonen uppfanns av Emile Berliner. Med en grammofon var ljudet bättre men man kunde dock inte själv göra inspelningar som man kunde med fonografen. 1925 övergick man till elektronisk inspelning av grammofonskivorna med mikrofon. Detta var ett viktigt steg för grammofonen då den började få allvarlig konkurrens från radion. Grammofonen hade dock tagit över efter fonografen redan på tidigt 1900-tal. Grammofonen kom att bli den dominerande musikspelaren ända fram till 1991 då CD-spelaren tog över. Samtidigt så hade telegrafonen också utvecklats vilket var en teknik att bevara inspelat ljud med. Den kom att användas som telefonsvarare och diktafon men fick annars ingen större framgång och försäljningen av telegrafonen avtog kraftigt i början av 1950-talet när bandspelaren kom och tog över.

Kassetter och CD:s

Bandspelaren började bli ett naturligt inslag i folks hem under 1950- och 1960-talet men kassettbandet kom inte att bli populärt förrän ett par år senare. Den största anledningen till detta var att ljudkvaliteten fortfarande var så pass dålig. Med bättre ljud så tog kassettförsäljningen fart och 1984 såldes fler inspelade kassetter än grammofonskivor. När Cd:n lanserades i början av 1980-talet var ljudet helt plötsligt digitalt, något som påverkade kvaliteten på ljudet mycket positivt. Man kan tro att detta var något som de stora aktörerna inom grammofonmindustrin var negativa till, men så var inte fallet. Det var faktiskt de ledande tillverkarna inom grammofonindustrin som utvecklade Cd:n. De var också mycket fokuserade på att uppfinna den då de höll på i nio år, mellan åren 1974 och 1983, att utveckla detta nya digitala ljudformat. Företagen Philips och Sony standardiserade både måtten och förfarandet som gällde vid inspelning. Europa och Japan var först ut med att lansera Cd:n till allmänheten, och till USA kom den ett år efteråt, 1984. Med bättre digitalt ljud så blev den naturliga utvecklingen att Cd:n ersatte grammofonskivan. Detta tronskifte skedde 1991 när fler CD-skivor än grammofonskivor såldes. 10 år senare så såldes i Sverige cirka 23,6 miljoner CD-skivor i Sverige. Motsvarande siffra för LP-skivor var cirka 60 000. Med ny digital teknik och Internet på framfart så var det nästan som om alla bara väntade på vad nästa steg i musikutvecklingen skulle komma att bli.